(Telemarksavisa)

Det er budskapet til Notoddens ordfører Gry Fuglestveit i et brev som er sendt fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Juni 2021

Innledning i brevet er slik:

«Notodden kommune ser det som svært alvorlig at Tinnosbanen ikke er omtalt i Nasjonal Transportplan, og ønsker at dette tas opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide og transport- og kommunikasjonskomiteen som skal behandle NTP fram mot behandlingen i Stortinget 14. juni 2021.»

Ikke kjørbar

Ordføreren viser til at Riksantikvaren, fylkeskommunen og Notodden kommune alle har gitt uttrykk for «at Tinnosbanen må settes i stand».

Selv om banen har vært fredet siden 2001, har den forfalt og skal ikke lenger være kjørbar.

«Slik har staten sviktet sine forpliktelser til både kulturminneloven og verdensarvkonvensjonen.»

Et poeng i brevet er at en kjørbar jernbane mellom Notodden og Rjukan vil gjøre fortidens industrihistorie levende. På samme tid «stimulere til vern gjennom bruk».

Brevet avsluttes i klare ordelag: «Forfallet må stoppes og snus, slik at vi får verdiskaping og ikke fortsatt verditap. En bevilgning i NTP må prioriteres.»