(Telen)

Et forprosjekt er i gang. Tinnoset Sag AS og flere håndverkere er med i nettverket som det nå gjøres et forsøk på å etablere. «Innskuddene» i materialbanken vil være høykvalitets spesialvirke, spesialprodukter som listverk og panel av gamle profiler som er tatt ut av produksjon. Videre er målet å etablere et søkbart lager av brukte, gode byggematerialer til gjenbruk i restaureringsprosjekter. Et siste «innskuddsområde» i banken kan bli konstruksjonsmaterialer, takstein, skifer og bygningsdetaljer som beslag, låser og annet som ikke lenger produseres. Telemark har mer enn 1000 verna bygninger og en verdensarv.

Åpen for alle

– Dette er ikke bare et forsøk på å få etablert en materialbank som både private og det offentlige kan henvende seg til og bruke, men også et forsøk på å bygge nettverk av fagkompetanse på en rekke byggtekniske områder som krever spesialkompetanse. I dag må vi ofte dra ut av fylket for å hente firma som kan ta store oppdrag. Når vi vet at Telemark har mer enn 1000 verneverdige bygninger og en verdensarv i Rjukan – Notodden, vil det være et behov for slik kompetanse i Telemark. Det er også viktig at dette nettverket med sin faglige kompetanse på en rekke områder og private skal kunne sikres tilgang på egna materialer, sier Arnt Helge Hauglid i styringsgruppa for Materialbank Telemark. I tillegg til Hauglid sitter også John Terje Veseth fra NUAS og tidligere daglig leder av Tinnoset Sag, Harald Nisi, i styringsgruppa.

 

Forprosjektet er i gang med et budsjett på 700 000 som forutsetter støtte av Fjellnettverket, Telemark Utviklingsfond og en betydelig egeninnsats av virksomheter knyttet til målet om Materialbank Telemark.

Dette er målgruppene 

Ønsker kontakt

Hauglid er opptatt at håndverksbedrifter i Telemark nå signaliserer interesse for å være med i oppbygningen av Materialbank Telemark. Han ser det som en gyllen mulighet til å utvikle gode samarbeidsprosjekter som kan føre til at flere små bedrifter kan gå sammen om å ta større restaureringsprosjekter. Riksantikvaren setter stadig strengere krav til de som får oppdrag, og da er det viktig å samle både kompetanse og erfaring som finnes i de ulike bedriftene. Hauglid og styringsgruppa er opptatt av å få til en så god kartlegging som mulig. Per Olav Lindalen er prosjektleder, mens Telemark Næringshage AS er prosjektansvarlig. Fjellnettverket er prosjekteier og oppdragsgiver.

Storbank og filialer?

Hvor materialbanken vil bli lokalisert er usikkert, men Tinnoset sag med sin betydelige kompetanse på spesialvirke, vil kunne bli en «storbank», mens det ellers i Telemark vil kunne være «filialer».

– Målet er å få til en søkbar base på nettet hvor alle varer og tjenester ligger inne og hvor både private og byggenæringsbedrifter kan kjøpe det de trenger direkte, i praksis en nettbutikk, sier Hauglid.

Etter planen skal forprosjektet være avsluttet innen utgangen av juni.