Tinnsjøen er 52 kvadratkilometer stort . Det sender Tinnsjøen inn på topp 15 lista i Norge. Mjøsa troner øverst med 362 kvm2. I Telemark er bare Møsvatn (78) , Nisser (80) og Norsjø (56) større. 52 kvadratkilometer er likevel ikke småtteri. Hele Stavanger kommune med sine 132 000 innbyggere trenger bare 20 kvadratkilometer mer plass for å få plass til seg og sitt. Når vi først er inne på arealet, kan det nevnes at Bouvetøya med null innbyggere får plass innenfor Tinnsjøens flate.

Største lengde: 35 kilometer Største bredde: 2,4 kilometer

Største målte dyp: 460 meter Målingen ble utført med håndloddet av M. Lund på oppdrag av Norges Vassdragsvesen i 1947. Vannstanden ved oppmåling var 189,20 m.o.h. De 12-15 kilometerne fra Håkanes til Hovin brygge går det en renne som hele tiden er 300 meter eller dypere. Eiffeltårnet rager 300 meter opp fra asfalten i Paris. Kunne vi sette dette landemerket på Tinnsjøens dypeste punkt, ville tårnets satellittmottakere fortsatt ligge på 160 meters dyp. Høyeste tillatte regulerte vannstand er 191,62 meter over havet. Det betyr at store deler av Tinnsjøens bunn ligger 150-200 meter under havets overflate. Tinnsjøen er norges tredje dypeste innsjø bare slått av Hornindalsvatnet med 514 meter, for øvrig Europas dypeste innsjø. Nummer to er Salsvatnet med 482 meter Det er kun 22 meter opp til andreplassen! Kan det være et søkk der nede som M. Lund ikke fikk med seg i 1947?

Volum: 9700 millioner m3 Det er vanvittig mye vann! Tilsvarende 10 glassterninger på én kubikkilometer hver. Det gir vel 1400 liter vann per menneske på jorda. Nok vann til tre-fire karbad på samtlige kinesere, afrikanere, amerikanere og resten av de rundt 7,5 milliarder menneskene som befolker kloden. Kalde karbad riktignok, men hvis en brukte noe av den elektriske krafta som vassdraget produserer, kunne disse karbadene fort blitt behagelig. Hadde Tinnsjøen vært fylt med råolje hadde dette tilsvart verdens forbuk i 18 måneder (årsforbruk per 2005 hele 31 milliarder fat). Møsvatn har til sammenlikning bare en tiendedel av Tinnsjøen , 1064 millioner kubikkmeter vann. Møsvatn er likevel et større magasin i en kraftsammenheng.

Middeldyp: 190 meter (innsjøens volum dividert på areal) Ifølge Statens Kartverk hever Norge seg med 2-3 millimeter i året i forhold til havets overflate. Siden 1945 har Tinnsjøen og de omkringliggende området steget 15 centimeter siden 1945. Over en linjallengde stigning siden første regulering i 1881. Ikke bare er det vertikal forskyvning på landmassen, men også horisontal. Hvert år beveger vårt kontinent seg 2-3 centimeter i nordøstlig retning bort fra det amerikanske landmasser. I en fjern framtid kommer altså Tinnsjøen og Tinn til å gli innover de nordsvenske breddegrader.

Høyste observerte vannstand: 30. juni 1921 ( i perioden 1910-1977) 192,48 meter over havet.(kilde NVE)

Laveste observerte vannstand: 28. april 1940* ( i perioden 1910-1977) 187,29 meter over havet. (kilde NVE)

*På dette tidspunktet hadde tyske styrker okkupert Tinnoset, mens Rjukan og resten av Tinn var kontrollert av norske myndigheter.

Midlere årlig avløp (1905-1983): 3224 millioner m3. Middelsvannføring cirka 102 kubikkmeter vann per sekund.

Teoretisk oppholdstid : 3, 0 år. (kilde NVE) Det vil si at gjennomsnittlig skiftes vannet ut hvert tredje år. Hvis Tinnsjøbassenget plutselig en dag skulle være tømt for vann og vi ser bort fra steinras og utglidninger ville det ta tre år før Tinnsjøen nådde sitt vanlige nivå igjen Tinnsjøens totale nedbørsfelt( inkluderer Mår og Møsvannsfeltet) er på 3826 kvadratkilometer. Vi tar hele feltet da alt vannet tilslutt havner i Tinnsjøen. Et areal vel åtte ganger større enn Oslo kommune eller 1,5 ganger Vestfold. I det store flomåret 1927 hadde dette feltet et tilsig på 4978 millioner m3 vann eller vel 157 m3 i sekundet.. I tørkeåret 1976 var tilsvarende tall nesten akkurat halvparten, 2407,7 kubikkmeter eller 76,3 kubikkmeter per sekund. Så gjenstår det å se hva 2018 tallene blir.

Temperaturen på bunnen av innsjøen er konstant 4 grader celsius. En temperatur hvor vannet er på sitt tyngste. Dette er bare noen av de fysiske dataene om Tinnsjøen, ennå har vi ikke sagt noe om de ulike strømningene i innsjøen, Hvor mange kilo fiske er det i innsjøen? Det finnes det også modeller som kan anslå dette, men vi fant ingen sikre. En annen påstand - vi heller ikke kan bekrefte - er påstanden om at det finnes en en springflo tendens i Tinnsjøen når månen står i riktig posisjon. Vannflaten skal i enkelte tilfeller ha stått 4 centimeter høyere ved Tinnoset enn ved Mæl. Vi kan ikke få bekreftet påstanden. Derimot er det ingen tvil om at Tinnsjøen bærer på mange hemmeligheter. dens økonomiske betydning eller hvor mange fisk det er i Tinnsjøen. En påstand går på at det svømmer 3 millioner fisk her, men dette kan vi ikke få bekreftet. En annen påstand går på at det finnes springflo tendenser i Tinnsjøen når månen står i riktig posisjon. Vannflaten skal i enkelte tilfeller ha stått 4 centimeter høyere ved Tinnoset enn ved Mæl. Vi kan ikke få bekreftet påstanden. Derimot er det ingen tvil om at Tinnsjøen bærer på mange hemmeligheter. (Kilder . NVE, ØTB og Statistisk Sentralbyrå)