Det var oppsiktsvekkende godt oppmøte fra de fleste kroker i de to fylkene da Telemark og Vestfold idrettskrets slo seg sammen til én lørdag. De to idrettskretsene som i år begge er 100 år (begge med jubileumsdato 27. april) valgte altså uten viderverdigheter å gå sammen i én krets, som følge av den tvungne fylkessammenslåingen, og omlag 250 med ulike funksjoner møtte på det historiske møtet. Før dette hadde både Telemark og Vestfold holdt hvert sine ekstraordinære kretsting, for å åpne for det konstituerende, der Telemark var ferdig mye før Vestfold. Så kom det til konstituerende kretsting for en ny foren krets. Styre og administrasjon var godt forberedt, men var ikke fritt for at man merket at det var en viss nervøsitet med hensyn til at det skulle komme benkeforslag på styresammensetningen, som skulle velte balansen, eller skape misstemning. Det er ikke slikt man trenger i et slikt "ekteskap".

Ingen benkeforslag
Men valgkomitéen hadde gjort en svært grundig jobb, og leder Trond Inge Haugen fra Kroken IL i Drangedal hadde ledet et arbeid der ingenting var overlatt til tilfeldighetene, og han forklarte da også hvorfor det ikke var kommet kandidater fra Vest-Telemark med i styret. De hadde fått gode forlag, men de var kommet litt seint med i prosessen, og valgkomitéen syntes de hadde funnet en svært god sammensetning av et svært kompetent kretsstyre. Hver og en ble behørig presentert før valget ble foretatt, og da var det ingen motkandidater som kom opp. Alle ble valgt med akklamasjon. etter andre valg, av nestleder, kunne man se et lettelsens slør over administrasjonen der de satt foran i det store auditoriet på Universitetet i Sør-Norge på Kjølnes Ring i Porsgrunn.

Det nye styret
Den nye lederen av kretsen er vestfoldingen Bjørn Lauritzen (51), som har lang fartstid i både idrett og fylkesadministrasjon. Han fikk med seg Veslemøy Våle (29) som nestleder, men styret forøvrig består av Håkon Ramberg Riddervold (43), Torunn Fossli Sæthre (49), Kamilla Mathea Mogstad (19) frsa Telemark, og Bjørn Bergesen (59) og Hans Martin Bærefjell (50) fra Vestfold, mens varaer er Julie Larsen (23) og Dag Nielsen (58), begge Vestfold. Den nye lederen uttrykte ikke liten stolthet over valget, og var klar på at det nye fylket ville høre mye fra kretsen, og at han så fram til å samarbeide med kommende fylkesordfører Terje Riis-Johansen igjen, selv om det sist var da han var olje- og energi-minister. Riis-Johansen var selv tilstede, og ønsket behørig lykke til før vedtaket.

Ulike men like
De to kretsene er like idrettslig på mange måter, selv om fylkene er svært ulike i størrelse, kommuneantall og folketall. Vestfold er jo knapt større enn telemarkskommunen Tinn, og bare 58,7% av Vinje, og har 6 storkommuner fra 2020, mens Telemark har 17. Begge kretser har fire ansatte, og omlag 50 særforbund og 30 regionale idrettskretsledd. Vestfold har 325 idrettslag, Telemark 326. Vestfold 77.400 medlemskap fra 245.000 innbyggere, Telemark 62.400 fra 173.400. I Telemark er 41,2 % av de aktive kvinner, i Vestfold bare 36,8 %. Tilogmed regnskapene er tilnærmet like store. Det største skillet er at Telemark leier lokaler på Odds Stadion Skagerrak Arena, mens Vestfold eier eget bygg i Sandefjord med alt det innebærer. Avgjørelsen om lokalisering får det nye styret på sitt bord med frist før utgangen av 2020 med å fikse, da Telemarks leiekontrakt er ute. Kretsens organisasjonsleder blir Sondre Fjelldalen.

Smertefritt
De to avtroppende kretslederne Geir Berge Nordtveit (Telemark) og Rune André Huseby (Vestfold) fikk sagt sitt, og ble takket for innsatsen når de nå troppet av, og NIFs utsendte idrettsstyremedlem Emilie Zakariassen sendte en hilsen til møtet før tingforhandlingene i det konstituerende møtet tok til. Den nyvalgte lederen Bjørn Lauritzen fik altså ordet tilslutt, og var klar på at han gledet seg over å være tilbake i idretten, og at han så fram til å starte arbeidet i den nye kretsen. Dermed kunne delegatene dra hjem i trygg forvissning om at "giftemålet" mellom de to kretsene gikk smertefritt, og kan ta tak for idretten i hvetebrødsdagene.