Her er innlegget de to statsrådene fra henholdsvis Ap og Sp har skrevet:

Vestfold og Telemark har flere kommuner som driver med et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

Vestfold og Telemark trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden. Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

250 millioner til Klimasats i 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Vestfold og Telemark nye mulighet til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har.

Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeidere og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling.

Dette kan godt begynne i det små og det finnes hjelp å få. Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner har støttet over 1500 prosjekter i hele landet, 127 av dem i Vestfold og Telemark. En god del av dette er nybrottsarbeid, med effekter langt utover egen kommunegrense.

Utslippskutt i kommunale havner rundt Oslofjorden

Ta for eksempel samarbeidet mellom de sju kommunale havnene rundt Oslofjorden. Med Klimasats-støtte jobber Larvik og Porsgrunn sammen med Oslo, Drammen, Moss, Fredrikstad og Kristiansand for å kutte utslipp i havna, på sjøen og på landeveien.

Kommunene jobber med løsninger for å lade biler, båter og maskiner, og strøm til skip som ligger ved kai. De skal også teste klimavennlige lastebiler, byggeplasser og utstyr til terminalene. For å nevne noe. Det langsiktige målet er å sørge for utslippsfri transport av varer i alle ledd – fra skip og kraner til frakt på land. Løsningene kan også redusere effekttopper og kostnader, støy og forurensning.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Sande, Bø, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Tokke, Færder og Tinn er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen. Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, til å klare merkostnader ved å bruke utslippsfri teknologi og kraft til å gjennomføre en mer helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen.

Dialog og samarbeid om utslippskutt

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Og kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.