De skal prege hele byen framover

Kronen på verket fra Statens vegvesens vedlikeholdsarbeid gjernnom Sam Eydesagte på Rjukan er tolv nye leskur på bussholdeplassene.