- Skal lysregulere til skolestart

- Siden det bare er et fortau på denne strekningen blir biltrafikken lysregulert i et kjørefelt slik at det blir plass til både bilister og fotgjengere i tillegg til vårt arbeid nå ved skolestart, sier NCCs Espen Faane etter spørsmål om trafikksikkerheten ved skolestarten til uka.