Trene eller chille? - elevene fikk bestemme over 250 000 kroner

Nye Atrå ungdomsskole reiser seg, og elevene har et ord med i laget når det skal bestemmes hvordan de skal det ute i skolegården