Gå til sidens hovedinnhold

- Trenering og omkamp – replikk til ordfører Bergsland

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Steinar Bergsland påstår i RA 14.ds. at det ikke er trenering når helse- og omsorgsplanen som ble enstemmig vedtatt i 2018 nå skal tukles med gjennom å endre på premissene for planen.

Planen som ble enstemmig vedtatt bygger på samlokalisering av bl.a. legesenter, fysioterapi og helsestasjon, ikke en splittelse av kommunale tjenester slik ordføreren nå tar til orde for.

Poenget er at en samlokalisering, og som et betydelig flertall av de ansatte ønsker, nå er kommet i spill, med den usikkerhet som idag preger mange av de ansatte som hadde sett fram til å jobbe sammen på tvers av faggrupper og kunstige skillelinjer.

Vi minner om at planen ble grundig vurdert av rådene som representerer brukerne, og de ansatte gjennom en lovpålagt høringsprosess, og det er dette man nå setter til side!

Dette er også det Storting og regjering har sagt i St.meld nr 26 (2014/15), der man vil «stimulere til samlokalisering av helse og omsorgstjenester.»

Det er kommunestyret som må gjøre nytt prinsippvedtak, og derfor må etter vårt syn en ny plan ut på ny høring fordi premissene er snudd på hodet.
Er ordfører uenig i at saken må utsettes for å sendes på høring hvis kommunestyret endrer på vedtaket fra i fjor?