Det nye grunnbeløpet blir etter planen fastsatt 26. mai, opplyser Nav på sine nettsider.

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av pengestøttene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai blir i hovedsak utbetalt i løpet av juni måned. Oversikten under viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

(Forstørr tabellen ved et klikk)

Kilde: Nav