Ved flere anledninger i det siste har Per Lykke (H) sagt bl.a. i Radio Rjukan at SV/SP ikke hadde satt av midler til helse- og omsorgsplanen. Dette er ikke sant. Helse og omsorgsplanen blei enstemmig vedtatt i 2018, men posisjonen har som vi veit sabotert denne.

I dag er det ingen gyldig helse- og omsorgsplan som forutsetter samlokalisering ved Eldres Hus.

Som en oppfølging av denne planen blei det satt av 40 millioner til investeringer i 2019, og med økning til 115 mill i 2021. Dette ifølge vedtak 12.12.2019. Hvorfor overser du dette, Per Lykke?

Men også andre fra posisjonen operer med tallstørrelser som mange av oss ikke kan finne dokumentert og som vi må få oppklart. I et svar til meg i RA 6/4-2021 skriver Gjermund Ingolfsland (Frp), Steinar Bergsland (H), Gunnar Odd Hagen (H) og Kathrine Haatvedt (Ap) at det innen helse- og omsorg så er det anslått «kostnader mellom 500 og 700 mill kr».

Hvor kan vi finne disse tallene? Administrasjonen la i fjor høst fram ulike alternativer med kostnadsoverslag (saksnr. 2020/14136-2). En samlokalisering ved Eldres Hus slik helse- og omsorgsplanen la opp til vil koste «netto reelle utgifter på ca kr 270 mill kroner», og da er mitt spørsmål: Er ikke dette riktige tall?

Vi er mange som er engasjert i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i Tinn. Vi kunne vært i full gang med utbygging, men opplever bare kaos, usikkerhet og stagnasjon. Innbyggerne i Tinn, ansatte, syke og eldre fortjener noe annet enn det vi er vitne til i dag.

Steinar A. Miland

Pensjonist