Ferjesenkinga i 1944 satte ikke punktum for tysk tungtvannseksport

Av

Senkningen av "D/F Hydro" i 20.februar 1944 satte ikke punktum for tysk tungtvannseksport. Nye funn i arkiver gjør at krigshistorien trolig må skrives om.