Tunnelarbeidet på Tinnsjøveien har begynt

Forprosjektet til tunnelarbeidet på Tinnsjøveien er i gang, og denne uka må du regne med å bli ledet gjennom tunnelene med følgebil.