Debatt om å flytta turisttrafikken

For å byggja opp rolege område for villreinen i framtida vert det no opna for debatt om å flytta turisttrafikken til randområda av vidda.