Turvei utsettes til 2021

Siste etappe på turveien Miland –Mæl åpnes likevel ikke i år. Årsaken er korona, manglende kroner og grunneieravtaler.