Uheldig buss med oljelekkasje

En lang strekning på fylkesvei 364 i Austbygde har blitt klint til med oljesøl og dermed mulighet for glatt veibane.