Under 200 ledige i Tinn - men nå kan det stige igjen

NAV:   Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark registrerer at ledigheten synker i regionen, men er bekymret for ledigheten blant de unge.  Her fra et tidligere besøk i Tinn.

NAV: Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark registrerer at ledigheten synker i regionen, men er bekymret for ledigheten blant de unge. Her fra et tidligere besøk i Tinn.

Ledigheten i Tinn har gått fra 9,9 prosent av arbeidsstyrken til 6,6 prosent i løpet av fire uker. Per 19. mai var den under 200, men det var før oppsigelsene på Scana Skarpenord ble registrert.

DEL

Per 19.mai var det registrert 195 helt ledige i Tinn. Det er en kraftig nedgang fra situasjonen for fire uker siden da 294 kvinner og menn var helt arbeidsledige i Tinn. 195 ledige er en nedgang fra forrige ukes 214 ledige. Med andre ord har ledigheten gått ned fra 9,9 prosent av den totale arbeidsstyrken i Tinn til 6,6 prosent på fire uker. Notodden har også hatt den samme prosentutviklingen disse ukene – på desimalen.

Det viser ferske tall fra NAV Vestfold og Telemark.

Flere delvis ledige

Samtidig har antallet delvis ledige i Tinn steget fra 106 personer den 5.mai til 129 den 12.mai til 134 personer per 19.mai. Dagen etter - altså 20.mai - ble det klart at en av Tinns største bedrifter har sagt opp 32 ansatte. Leder i NAV - Tinn - Brit Houge - vil ikke kommentere situasjonen til hjørnesteinbedriften.

- Jeg kan ikke kommentere situasjonen til enkeltbedrifter, det må bedriften svare på selv. Generelt kan jeg si at vi har kontakt med ulike arbeidsgivere, og samarbeider med bedrifter som står i en vanskelig situasjon. Vi kan blant annet kartlegge situasjonen til den enkelte, eventuelle kompetansebehov, og vurdere om det er behov for opplæringstiltak for individuelle eller for grupper. Etter avtale med bedriften kan vi kontakte ansatte som står i fare for å bli permittert eller sagt opp. De som blir berørt kan også selv ta kontakt med oss for råd og veiledning. På bakgrunn av behov kan vi arrangere AMO kurs eller andre kompetansetiltak, eventuelt i samarbeid med andre. Vi samarbeider blant annet med RNU og omstillingsprosjektet i Tinn kommune når det gjelder muligheter for bedrifter, opplyser hun.

7 prosent i fylket

Også i resten av Vestfold og Telemark er det fallende ledighet. Arbeidsledigheten har sunket gradvis siden begynnelsen av april, og nedgangen fortsetter. 14 564 er registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette er 1400 færre enn for en uke siden.

Andelen arbeidsledige er nå 7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Ved starten av april var arbeidsledigheten på topp med 10,7 prosent. I tillegg til de helt arbeidsledige, er det 11 915 personer registrert som delvis arbeidsledige. Andelen delvis ledige i fylket er 5,7 prosent. Dette er en svært høy andel.

– Det er bra å se at ledigheten fortsetter å synke, og at stadig flere kommer tilbake helt eller delvis i arbeid. Bevegelsen fra helt ledige til delvis ledige avspeiler at samfunnet og bedriftene åpner opp igjen, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Flest unge arbeidsledige

Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper, og for begge kjønn. Aldersgruppen med høyest arbeidsledighet er de unge mellom 20 og 29 år. I denne aldergruppen er 10,8 prosent arbeidsledige.

– Jeg er mest urolig for alle de unge som er arbeidsledige. Mange av de unge har lav tilknytning til arbeidslivet, lav kompetanse og lite arbeidserfaring. Å bidra til at de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked, blir både NAV og skolenes viktigste oppgave fremover, sier Tønnessen.

Ulikheter innenfor bransjer

Det har vært høyest nedgang i helt arbeidsledige for barne- og ungdomsarbeidere, og innen serviceyrker. I disse bransjene er det 26 prosent færre arbeidssøkere enn for to uker siden.

Bransjene med høyest økning i antall delvis arbeidsledige er reiseliv, service og blant barne- og ungdomsarbeidere. Her har økning delvis ledige de to siste ukene vært høyere enn 24 prosent.

Bevegelsene i arbeidsmarkedet for barne- og ungdomsarbeidere henger sammen med oppstart av barnehager, skoler og fritidsordninger.

–Jeg ser positivt på nedgangen av permitterte og helt arbeidsledige. Selv om antallet fremdeles er høyt, er det en positiv tilbakeføring til arbeid for en del mennesker, sier Tønnessen.


Artikkeltags