UP foretok en adferdskontroll i Sam Eydes gate mandag ettermiddag.

Der fikk to førere merke det.

Mobil- og beltebruk

Ifølge Twitter-meldingen ble det utstedt ett gebyr for manglende bilbeltebruk da de avholdt kontroll.

Blant alle bilene som kjørte forbi i Sam Eydes gate, fikk også en annen merke det i form av et forenkla forelegg for mobilbruk.

Politiet hadde ingen andre merknader i Twitter-meldingen.