Det er jo med stor undring jeg leser kommunestyrerepresentant Per Lykkes innlegg i tirsdagens RA (29.09.2020).

Han starter innlegget med; «Vi ønsker å se på muligheter på hva vi kan skape av helserelaterte tjenester i bygningsmassen på sykehuset».

Disse mulighetene har vi tverrpolitisk arbeidet med i over seks år, og foreløpig har det ikke lykkes. Snarere er alle dører blitt lukket, fra regjeringen, direktoratet, Helse Sør-Øst RHF, og Sykehuset Telemark HF.

Jeg stusser ikke mindre over at representanten Lykke synes det er «en smule destruktivt» at opposisjonen (Senterpartiet og SV) ber om en lovlighetskontroll av departementet, når det framlegges en sak om mulig kjøp av bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus, som da er på tvers av tidligere gyldige vedtak i formannskapet. Vi sa da nei til kjøp 15. februar, 2018 og videre sa et enstemmig kommunestyre ja til eksisterende Helse- og omsorgsplan 20. juni, 2018, som IKKE innbefatter kjøp, men ville opprettholde dagens tjenestetilbud i Tinn Austbygd og samlokalisere helse- og omsorgstjenestene på Rjukan ved Rjukan sykehjem/Bjørkhaug.

Juridisk er det en selvfølge å be om en lovlighetskontroll av departementet, på bakgrunn i det ovenstående, som går på tvers av de vedtak som er lovlig fattet. Om ikke, ville vi ikke gjort jobben vår i opposisjon. Det er faktisk lovverkets og demokratiets rett, plikt og spilleregler.

At representanten Lykke videre peker på at SV skaper det han betegner som «rikspolitisk uro» omkring det som skjer, ved å bringe dette inn for stortinget er oppsiktsvekkende. Tror Lykke at Tinn Senterparti og Tinn SV er døde etter valget i Tinn?

Jeg kan minne representanten Lykke om at vi er høyst oppegående og levende, og vi skal for all del skjøtte vår plikt i opposisjon i tråd med demokratiets lover og regler.

Så oppsummert, er det ikke opposisjonen som skaper uro, men posisjonen selv, på tvers av lovlig fattede vedtak. Tinn Senterparti står støtt i det vi i et enstemmig kommunestyre vedtok i eksisterende Helse- og omsorgsplan.

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Opposisjons- og gruppeleder

Tinn Senterparti.