Fagskole innen restaurering

NYTT UTDANNINGSTILBUD: I januar 2016 viste NIA fram lokstallen til utdanningspolitikere i fylkeskommunen. Den gang argumenterte NIA - direktør Runar Lia, RVG-rektor Liv Ellingsen og leder  for Rjukanbanen, Einar Gabrielsen, for etterutdanningskurs innen restaurering av kulturminner. Nå skal det settes ned et utvalg som skal utarbeide en studieplan

NYTT UTDANNINGSTILBUD: I januar 2016 viste NIA fram lokstallen til utdanningspolitikere i fylkeskommunen. Den gang argumenterte NIA - direktør Runar Lia, RVG-rektor Liv Ellingsen og leder for Rjukanbanen, Einar Gabrielsen, for etterutdanningskurs innen restaurering av kulturminner. Nå skal det settes ned et utvalg som skal utarbeide en studieplan

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fagskolen Telemark, Rjukan VGS og NIA starter utviklingen av ny fagskoleutdanning i restaureringsmekanikk.

DEL

Telemark har en av de største konsentrasjonene av fredede og verneverdige objekter av kulturhistorisk interesse i landet. Spesielt for dette fylket er at disse objektene spenner over mange forskjellige typer og kategorier, fra landets eldste ikke-kirkelige trebygning til objekter innen industri og samferdsel.

I en pressemelding som ble sendt ut torsdag formiddag heter det:

«Dersom vi skal greie å bevare disse for ettertiden, trenger vi håndverkere og fagfolk som kjenner teknikker og bruk av verktøy som ble brukt i den tiden da disse objektene kom til. Vi må erkjenne at vi er i ferd med å miste kompetanse vi er helt avhengig av for å greie dette»

Derfor starter nå Fagskolen Telemark (Porsgrunn) , i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) og Rjukan videregående skole, utviklingen av en fagskoleutdanning i det de har kalt «restaurerings­­mekanikk». Utdanningen er planlagt å være et deltidsstudium over ett år, og hvor initiativtakerne ønsker å rekruttere fagfolk med bakgrunn innen mekaniske fag. Ideen er å opparbeide kunnskaper og ferdigheter i tema som metallstøping, nagling, smiing, overflatebehandling og andre emner som var aktuelle i tiden før sveising og sandblåsing overtok og lettet arbeidsdagen for mange verksted- og verftsarbeidere.

Det kommer fram at utdanningen vil bli en kombinasjon av fjernundervisning og hyppige helgesamlinger med praktiske øvelser i de ulike teknikkene.

«I verdensarv-området har vi en unik tilgang på objekter både innen industri, jernbane og maritimt område, som vi nok er alene om i landet. En stor andel av disse objektene er fredede eller verneverdige, og de ansvarlige for vedlikeholdet av disse er avhengige av tilgang på fagfolk som kjenner metoder og håndverksteknikkene fra den tide de ble konstruert. Vi tror også at det er behov for denne kompetansen over det ganske land knyttet til museer og i fartøyvernsentre for å nevne noen»

De tre samarbeidspartnerne setter ned en arbeidsgruppe som skal delta i utarbeidelsen av en studieplan. Denne vil sendes ut på høring til aktuelle fagmiljøer, før den sendes inn for godkjenning som fagskoleutdanning. Ambisjonen er å ta opp de første studentene i løpet av høsten 2019. Telemark fylkeskommune har finansiert arbeidet med utvikling av utdanningen.

Planene ble presentert for fylkets utdanningsutvalg da de besøkte Rjukan videregående skole og lokstallen til Rjukanbanen – vegg i vegg- i januar 2016. André Trondsen ved NIA har vært prosjektkoordinator nå i sluttfasen.

Artikkeltags