Utflytting og korona gir Tinn ekstra penger

Fylkeskommunen anbefaler at Tinn får ytterligere omstillingsmidler i 2021, selv om omstillingsprogrammet skulle avsluttes i 2020.