Derfor har de nå fremmet mistillit til statsminister Stefan Löfven, som enten kan kaste korta, eller forkaste et dårlig forslag om å markedsregulere boligmarkedet i Sverige.

Vänsterpartiet ønsker ikke at markedet skal styre fritt hva utleieboliger skal koste. De ønsker at staten fortsatt skal ta det ansvaret markedet alene ikke makter; nemlig sørge for at alle kan bo i den regionen de ønsker til en fornuftig pris.

SV vil også ha «svenske boligtilstander» i Norge. SV ser at dagens boligmarked har økt forskjellene. I pressområder er det nå umulig for en sykepleier å kjøpe seg bolig uten en «foreldrebank». Samtidig kan en i utkantstrøk oppleve at det ikke er lønnsomt å bygge da markedspris ikke står i stil med panteverdien.

Derfor ønsker SV en nasjonal boligplan, der vi kan lage plan for flere år fremover, og iverksette tiltak for å regulere, slik at markedet ikke kommer ut av kontroll, slik vi ser klare tendenser til i dag.

Flere blir ufrivillig presset ut i leiemarkedet, og stadig flere rike spekulerer i å kjøpe flere eiendommer, da dette gir god avkastning. Vi må derfor øke skatten suksessivt på sekundærboliger, som kun er ment til spekulasjon.

I tillegg vil SV bygge ut en ny boligsektor, en ikke-kommersiell sektor hvor poenget er at boligen først og fremst er et sted å bo. Dette vil gi flere mulighet til å bo rimelig, uansett om det er sentralt eller i utkanten. Det kan være leieordninger, slik vi ser i Sverige, eller en leie til eie modell, der en til slutt eier sin egen bolig.

SV ønsker også å aktivisere Husbanken, slik at flere kan få sikkerhet til å kjøpe sin egen bolig. SV bygge flere studentboliger, og har satt et mål om 6000 per år. I kombinasjon med ikke-kommersielle boliger vil dette «kjøle ned» et kunstig høyt prisnivå i pressområder.

SV håper Löfven vil ta til fornuft, og fortsatt vil la folk få bo der de vil til en overkommelig pris, og vi håper på et sterkt SV til høstens valg. Så skal vi sørge for et fornuftig boligmarked for de mange og ikke for de få.

Jørn Langeland

Stortingskandidat SV Telemark