Uttrykket «I nøden spiser fanden fluer», kan lett omskrives til «Etter valget spiser politikere kameler».

Tinn SV ble gjennom oppslag i RA, før vårt sonderingsmøte med Tinn Ap, klar over at H og Ap allerede hadde vært «ute på middagsdating».

Vi var derfor klare for å framstå både fristende og sultne nok til å sluke en og annen kamel, for å komme i posisjon.

Rent politisk var den største kamelen Tinn Aps programfesta ønske om nok et forsøk på å blåse liv i sykehusbygget, ellers var ikke uventet likhetene større enn ulikhetene.

Kravet Ap hadde om et ordførerskifte, var en helt spesiell kamel, som Tinn SV ikke på noen måte kunne «spise» alene.

Dersom dette var et ultimatum fra Tinn Ap, var vår oppfordring å sette oss ned sammen med Tinn SP rundt et bord for å komme til enighet.

For oss var det et overordnet mål å finne en stabil plattform, der vår felles politikk var viktigere enn posisjoner.

Etter et hyggelig sonderingsmøte med Tinn SV, valgte Tinn Ap å holde seg til Høyre.

Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe!

Tinn SV tapte dessverre kampen om å komme i posisjon, men slapp heldigvis å spise kameler.