Tinns eneste representant i det nye fylkestinget

Birger Hovden (Ap) blir Tinns eneste representant i det nye fylkestinget. Nå håper han å få jobbe videre med samferdselssaker.