Det oppsto en vannlekkasje på det eksiterende vann-og avløpsanlegget i krysset Jernbanegata/Ingeniør Waadens gate tidligere i uka. .

Sønstegård AS er engasjert til og utbedre dette. Tinn kommune skrev på sine nettsider:

"Arbeidet vil pågå fra 23.11.22 og er anslått å vare ut den dagen. Det vil være stengte gater i forbindelse med arbeidene" meldte kommunen.