Strammer inn avkjøringen til Jernbanegata, kanskje også Tinngate

I forbindelse med oppgraderingarbeidene i Sam Eydesgate fjernes nå avkjøringsfila til Jernbanegata, som dermed får en avkjøring som er mer like strukturen ellers gjennom byen. Det samme kan skje med avkjøringa til Tinngate.