Asfaltering av fortau og gate i månedsskiftet

Prosessen med å oppgradere Sam Eydesgate gjennom byen fortsetter, og er i brukbart rute, selv om kantstøpingen er blitt noe forsinket på grunn av været.