Markerte misnøye med vinterstengning

Det var ny aksjon søndag morgen i forhold til at Fv2814 nå er blitt vinterstengt for sesongen fram til vi skriver april. På begge sider av veien møtte folk ved bommene.