Salter for å være sikker

Ustabilt vær medfører at saltbiler står i beredskap. Samtidig brukes salt for å være sikker på at man skal ha snøfrie fortau til den kommende ukas ferdigasfaltering.