Håper på en kjellerløsning i juni

Av

Flertallet på Stortinget bevilget som ventet ikke penger til tungtvannskjelleren i statsbudsjettet for 2019. En merknad fra en samstemt kulturkomite gir likevel kjellerhåp i forbindelse med budsjettrevidering i juni.

Artikkeltags