– Dette er en stor begivenhet for oss. Verdensarvkomiteen er en viktig komité i FN-systemet. Verdensarvlisten har stor betydning for å sikre verdens kultur- og naturarv for framtiden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Verdensarvkomiteen bestemmer verdensarvlisten med klodens viktigste kultur- og naturarvsteder. Komiteen blir regnet som en prestisjetung komité i FN-systemet.

– Jeg gleder meg stort til sammen med Berit Lein i Miljødirektoratet å lede den norske delegasjonen til UNESCOs Verdensarvkomite frem til 2021. Mange av de 1073 verdensarvstedene på World Heritage List står overfor store utfordringer. Krig, terror, klimaendringer og svak statlig styring gjør at flere av stedene allerede er farelistet. Det er viktig for Norge å bidra til kapasitetsbygging for verdensarven, ikke minst i utviklingslandene. Det er også et stort politisk press på komiteen fra mange land for innskriving av nye verdensarvsteder i strid med faglige tilrådninger, uten at kriteriene for «outstanding universal values» er tilfredsstilt. Norge vil her arbeide for at innskriving må følge disse faglige standarder, sier riksantikvar Jørn Holme. 

Berit Lein legger til; -Verdensarven er under sterkt press. Det blir viktig for oss å jobbe for at flere land blir i bedre stand til å ivareta de uerstattelige natur- og kulturverdiene.

Norge er medlem i verdensarvkomiteen for perioden 2017-2021. Komiteen har 21 medlemmer som velges blant de 193 landene som har undertegnet konvensjonen. Verdensarvkonvensjonen er en av de viktigste miljøkonvensjonene og har nærmest universell oppslutning.