Norge har åtte fantastiske steder på Unescos verdensarvliste, blant dem industriarven i Rjukan og Notodden, som ble tildelt verdensarvstatus i 2015. Vi kan være stolte telemarkinger av å ha fått en slik status i Telemark. Industrien på Rjukan har sin historie fra da Norsk Hydro i 1907 bygde ut kraftproduksjon og industri i en liten bygd i Telemark. To år tidligere hadde ingeniøren og gründeren Sam Eyde, sammen med professor Kristian Birkeland funnet opp en metode for å lage kunstgjødsel.

Dette er en fantastisk industrihistorie. Og heldigvis etter hardt og langsiktig arbeid lyktes vi med å få status som verdensarv av UNESCO for Rjukan og Notodden. For å formidle, vedlikeholde og istandsette slike verdier trenger man ressurser.

Nasjonale myndigheter er med på laget og jeg ble veldig glad på Telemarks vegne da det ble kjent at Riksantikvaren igjen bevilget nye 17,2 millioner kroner i tilskudd.

Tilskuddet vil blant annet bli brukt til å følge opp og avslutte igangsatte prosjekter. Men Telemark har også en annen historisk hendelse å ta vare på for våre etterkommere. Sabotasjen av tungtvannskjelleren på Vemork. Denne aksjonen blir sett på som den mest vellykkete sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig, noe som i seg selv er spesielt. Overalt hvor man drar i verden så har man hørt om aksjonen på Vemork, og allerede i dag kommer tusenvis av tilreisende til Rjukan og Vemork for å se stedet hvor aksjonen ble utført.

For å ta vare på slike historiske verdier, trengs det aktiv innsats fra alle aktører – både stat, fylke og kommune må bidra på sin måte. Tungtvannskjelleren er et viktig krigsminne som nå står i fare for å forvitre grunnet vær og vind, og grunnet manglende midler ble sikringsarbeidet stanset høsten 2018.

Om knappe 14 dager avholdes Høyres Landsmøte. Vestfold og Telemark Høyre arbeider aktivt for å få gjennomslag for en resolusjon, der vi sterkt anmoder Regjering og Høyres Stortingsgruppe om at man finner midler til et museumsbygg ved Tungtvannskjelleren, primært i revidert nasjonalbudsjett, sekundært i statsbudsjettet for 2020.

Et slikt museumsbygg vil være av både lokal, regional, nasjonal og ikke minst internasjonal betydning. Telemarks fantastiske industri- og krigshistorie er viktig å ta vare på for oss som lever i dag, men enda viktigere for våre etterkommere.

Gunn Marit Helgesen Fylkesordførerkandidat, Vestfold og Telemark Høyre