NIA-ansatte mørkelegger verdensarven i protest mot rådmannens budsjettforslag

De ansatte i Norsk industriarbeidermuseum har valgt å mørklegge sine areanaer i Tinn i det de kaller en stille protest mot rådmannens budsjettforslag.