Pakkhuset på Rjukan stasjon ferdig restaurert

Det såkalte pakkhuset på Rjukan stasjon er ferdig restaurertt, og har etter samråd med fylkesantikvar Eystein Andersen fått samme farge som Rjukan stasjon. Dermed har stasjonsområdet fått et kraftig løft i sommer.