Diskusjonen for eller imot privat fyrverkeri kommer gjerne i dagene før nyttårsaften, men det er nå du har mulighet til å påvirke hva politikerne skal vedta i de lokale politivedtektene om kort tid.

Overnatter i stallen

- Notodden Ryttersportsklubb har ikke laget noen uttalelse som er for eller imot et forbud mot fyrverkeri, men jeg som leder i klubben håper alle tar hensyn og holder seg til de tidspunktene som er fastsatt, sier Ole Sverre Kantebakke til Telen

Han forteller at per i dag er det ni hester på ridesenteret på Lysthus, ingen hester tilknyttet travmiljøet akkurat nå, men noen hester på stall også i nærheten til området.

I 2018 besøkte Telen ryttersportsmiljøet på Lysthus dagen før nyttårsaften, og da fortalte tre av hesteeierne at de må ta inn hestene på nyttårsaften, og at de blir i stallen til det ikke lenger sendes opp fyrverkeri.

- Vi må gjøre forebyggende tiltak når det nærmer seg nyttårsaften, og har folk i stallen denne kvelden og natta. Vi setter blant annet på lys og radio. Vi ligger heldigvis litt utenfor sentrum, og naboene her tar hensyn, så vi har ikke vært så alvorlig plaget. Det verste er når det smeller utenfor de oppsatte tidspunktene, sier Kantebakke.

Lederen for ryttersportsklubben vet godt at mange med andre dyr enn hest også sliter denne kvelden. Dette gjelder både hund, katt, produksjonsdyr og ville dyr i skogen.

- Og så handler fyrverkeri også om skader på mennesker og brann i bygninger, og samtidig vet jeg jo også at mange synes det er fint med fyrverkeri, sier Kantebakke.

Si din mening lenger ned i saken!

Forbudt i verdensarven

Flere kommuner har innført forbud mot privat fyrverkeri.

I Oslo er det totalforbud med fyrverkeri innenfor Ring 2 inkludert trehusområdene på Vålerenga og Kampen. I Stavanger er det totalforbud mot bruk av fyrverkeri i hele trehusbyen, men det blir gjennomført fellesfyrverkeri på sju steder i kommunen, hvorav ett erstattes med støysvakt og miljøvennlig lyd- og lysshow.

Bergen vedtok i 2016 et totalforbud mot fyrverkeri i nærheten av tette trehusområder i Bergen, og har ellers samme bestemmelser som det som foreslås i Notodden, med ett unntak. De har også forbud mot flyvende lanterner med antent flamme, kinesiske lykter og andre lykter som kan forstyrre flytrafikk og forveksles med nødbluss.

I verdensarven/den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, og dette har det vært siden i 2007. De siste årene har kommunen og private aktører i bergstaden spleiset på et felles fyrverkeri som skytes opp klokka 24 utenfor sentrum.

I Skien ble det forbud mot privat fyrverkeri i sentrum, etter at kommunen hadde gjennomført en innbyggerundersøkelse der 500 personer over 18 år svarte at de syntes det var riktig å innføre forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri i Skien. 26 prosent svarte nei, og fem prosent svarte vet ikke. På spørsmålet om kommunen skulle skyte opp et større fyrverkeri på nyttårsaften på vegne av alle svarte 74 prosent ja, 21 prosent nei og fem prosent vet ikke.

I fjor innførte Tinn kommune forbud mot fyrverkeri i verdensarvstedene Mæl, Våer og Rjukan.

- Forbud ble ikke diskutert

Tore Hagen var med i arbeidsgruppa og forteller at det ikke ble diskutert noe rundt det å innføre forbud mot privat fyrverkeri i Notodden. Torgeir Fossli (V) som sitter i formannskapet hvor det første utkastet til ny politivedtekt ble behandlet, forteller at det heller ikke der var noen diskusjon rundt dette temaet. Men, selv fremmet Fossli et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt, og lyder slik:

- Gebyr-/bøtenivået for brudd på paragraf 5, punkt 1 og 2 skal ligge på maksimalt nivå.

Her er forslaget til ny politivedtekt paragraf 2-5 - Farlig eller skremmende virksomhet:

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.