Telemark Fylkes Kulturpris til Øystein Haugan

Øystein Haugan har idag blitt tildelt Telemark fylkes kulturpris for 2019, som også er den siste fra Telemark fylke.