Gå til sidens hovedinnhold

Vestfold og Telemark SV:Stans regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter

Artikkelen er over 1 år gammel

Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV har vedtatt følgende resolusjon: Stans regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter – vi krever full selvbestemmelse ved abort og trygghet til fødende over hele landet!

Det har vært folkeopprør mot Solberg-regjeringas svekking av føde- og barseltilbud, og angrep på kvinners rett til selvbestemt abort. Over hele landet har bunadskledde kvinner og menn stilt seg opp i protest mot Regjeringas utrygge politikk for fødende kvinner, og vi har hatt rekordoppmøte på 8. mars. I tillegg demonstrerte kvinner i kyse og kappe fra TV-serien Hand Maids Tale på slottsplassen da KrF kom med i regjering. Siden 1967 har Norge gått fra å ha 182 til 45 fødeinstitusjoner. Med dagens regjering har føde- og barseltilbudet nærmet seg en smerteterskel. Flere kvinner har under dagens regjering fått lengre reisevei til nærmeste fødested. I vurdering av nedleggelse og lokalisering av fødetilbud tas det ikke godt nok hensyn til reisevei. Følgetjeneste med jordmor der det er over 90 minutter reisevei, organiseres tilfeldig. Samtidig har liggetiden på sykehus sunket fra 3,2 til 2,7 dager etter fødsel de ti siste årene, og det er for få jordmødre til å ivareta oppfølgingen av kvinner før, under og etter fødsel. Helhetsbildet er skremmende og er arrogant overfor kvinners behov og grunnleggende trygghet.

For å få med seg KrF i regjering ble kvinners rett til selvbestemt abort brukt som politisk forhandlingskort. Store protester gjorde at Regjeringa ikke turte å endre lovens paragraf 2c, men det var likevel et viktig prinsipielt tilbakeslag når innføring av nemndbehandling ble innført for kvinner som ønsker fosterreduksjon.

Internasjonalt ser vi et skremmende samarbeid mellom konservative religiøse krefter og høyrepopulister som truer og begrenser kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. I FN var Solberg-regjeringa kritisk til dette og kritiserte Trumps Global Gag Rule om kutt til internasjonale organisasjoner som jobber med abort. Det blir derfor paradoksalt at vår egen regjering er en del av den samme trenden. Norge kan ikke lenger smykke seg med å være prinsippfaste forsvarere av kvinners rettigheter.

SV mener regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter er urovekkende. I 2021 er det på tide med et regjeringsskifte og en ny likestillingspolitikk.

SV vil

- at helseforetakene instrueres om ikke å legge ned eksisterende fødetilbud

- at følgetjeneste med jordmor sikres i alle kommuner med lang reisevei

- at det sikres en-til-en-omsorg fra jordmor for alle kvinner under fødsel og at kommunenes jordmordekning er god nok til å sikre oppfølging i svangerskap og barsel

- at kvinner som har født skal kunne ligge på sykehuset så lenge det er behov for det

- at det helheten i svangerskaps- fødsels og barseltilbudet utredes, med formål om å sikre trygge og nære fødetilbud for kvinner i hele landet

- at det opprettes et landsomfattende tilsyn.

- at det utredes hvordan dagens system med abortnemnder kan avvikles og erstattes av et system som ivaretar kvinners selvbestemmelse og rett til oppfølging

- at regjeringas endringer av abortloven knyttet til fosterantallsreduksjon reverseres, og deretter at loven endres ved at retten til selvbestemt abort utvides til uke 16

- at det utredes hvordan dagens system med abortnemnder kan avvikles og erstattes av et system som ivaretar kvinners selvbestemmelse og rett til oppfølging

Porsgrunn 01.03.20

Fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark SV

Sanja Pasovic, kvinnepolitisk leder VTSV