Vet du om en fremmedspråklig? Ta en telefon

PRAKSIS: -Det er viktig at elevene våre får trent på norsk, og jeg oppfordrer folk til å snakke med dem på telefon, sier Jørn Langeland i Voksenopplæringen.

PRAKSIS: -Det er viktig at elevene våre får trent på norsk, og jeg oppfordrer folk til å snakke med dem på telefon, sier Jørn Langeland i Voksenopplæringen.

De rundt 50 elevene som går på norskkurs på Voksenopplæringen har behov for å snakke med noen - på norsk. Jørn Langeland oppfordrer naboer eller kjente til å ta kontakt med dem, og tilby samtaler som norskpraksis.

DEL

-Grunnskoleklassen hos oss har hver sin iPad, men ikke de andre. Derfor er det litt ymse hvordan undervisningen foregår i dag. Noen har egen pc, mens andre har bare telefonen sin. Vi tilrettelegger undervisning så godt vi kan, men det som ville vært fint for elevene nå, er praksis, sier Jørn Langeland.

-Om du er nabo, venn eller bekjent av en av elevene våre, ta kontakt og tilby en telefonsamtale eller facetime. Det vil hjelpe dem veldig mye. Elevene tror jeg neppe tar kontakt selv, for når det gjelder språket er selvtilliten lav.

Oversatt informasjon

-Er det mye frykt blant elevene?

-I starten var de redde sånn som oss alle. I tillegg forsto de ikke alt av nyhetene, så vi har oversatt det nødvendige av offentlig informasjon om tiltakene. Noen av elevene våre har reist fra krig og terror, og har en levd med bekymring for slekt og venner i hjemlandet. Koronaviruset er nok en bekymring i så måte. Men jeg synes de takler det fint, sier Langeland.

-Jeg må berømme lærerne våre som går ekstra inn for oppgaven sin. Vi ringer hver enkelt elev hver dag og spør om hvordan de har det. Lærerne våre er svært omsorgsfulle og hjelper dem med ting utenfor skolesituasjonen. Uansett hva som er problemet, kan vi hjelpe dem videre i systemet.

Foreldre

Flere av elevene på Voksenopplæringen er foreldre, og har hjemmeskole med barna.

-Det er også en utfordring for elevene våre, men samtidig en situasjon der de er nødt til å snakke norsk, sier Langeland.

-Men jeg er redd for at resten av dagen snakker de morsmålet sitt hjemme. Den naturlige treningen som kommer når de er ute i samfunnet uteblir jo nå, så derfor er det viktig at elevene er bevisst på å få så mye språkpraksis som mulig.

Her er noen av elevene på Voksenopplæringen da de arrangerte julemarked i fjor: F. v.: Somhpon Rotlid, Almaz Tesfay, lærer Turid Re Bjørnerud, Emily Opedal, Pornsirin, Janett Henriksen og Stephanie Lord Marcussen.

Her er noen av elevene på Voksenopplæringen da de arrangerte julemarked i fjor: F. v.: Somhpon Rotlid, Almaz Tesfay, lærer Turid Re Bjørnerud, Emily Opedal, Pornsirin, Janett Henriksen og Stephanie Lord Marcussen.

Fremmedfrykt

I et lite samfunn som Tinn vil en unntakstilstand virke både samlende og ekskluderende, mener Langeland.

-I en krise er det naturlig at vi fokuserer på våre nærmeste og beskytter de mot farer. Innvandrere og flyktninger kan virke fremmede, og da unngår vi dem. Det er det ingen grunn til, for elevene våre har vært her lenge før viruset kom, og de er med i statistikken som sier at vi ikke har smitten blant oss, sier han.

-Men i et samfunn som Tinn blir en fjær fort til fem høns. På den ene siden kan krisen virke samlende og god, men på den andre siden er den skummel og får frem det primitive i oss.

-Jeg håper noen våkne forskere ser muligheten til å forske på dette, for det er et psykososialt fenomen de sannsynligvis aldri får tilbake!

Artikkeltags