Gå til sidens hovedinnhold

Vi må redde villreinfjellene

Villreinens leveområder er splittet opp av veier, kraftlinjer, vannmagasiner, hyttebyer, løyper, stier og skianlegg. Det er betydelig økt forstyrrelse inn i villreinområdene som følge av alle disse inngrepene, noe som delvis hindrer sesongtrekk og skremmer dyra i sårbare perioder. Villreinfjellet splittes opp og arealene blir mindre. Delbestander isoleres og reinens langsiktige overlevelse reduseres. Dette har pågått over mange år. Nå er villreinen på rødlista.

For abonnenter