Nesten to år med pandemi og lange tider med beredskapstiltak gir utfordringer for samfunnet. Også for Sykehuset Telemark og de ansatte der. Men pandemi gir også læring. Sykehusdirektør Tom Helge Rønning er tydelig på at nå må Norge sørge for tilstrekkelig utdanning av helsepersonell.

- Vi som et rikt land kan ikke støvsuge fattigere land for det beste helsepersonellet. Vi bør være i stand til å utdanne eget helsepersonell. Så vil det alltid være noen som tar utdanning ute, som også er bra, for det gjør at man får impulser fra andre miljøer.

- Men vi kan ikke være avhengig av å importere helsepersonell, dette må vi klare å utdanne selv, på alle nivåer. Vi ser i beredskapssammenheng at vi blir sårbare hvis vi er avhengige av import. Vi som et rikt land og samfunn må ta en større del av denne kostnaden selv, sier Tom Helge Rønning.

Bemanning utfordrende

Er det en ting sykehusdirektøren har lært i løpet av disse nesten to årene som har gått, siden pandemien startet i mars 2020, så er det at bemanning er en utfordring og kritisk faktor.

- Det vil aldri være sånn at vi bemanner et sykehus til daglig ut i fra behovet i en krisesituasjon. Men den største utfordringen for oss i denne pandemien har ikke vært tilgang på utstyr eller arealer. Det er at vi har tilgang til tilstrekkelig og kompetente ressurser over tid. Men vi kan ikke ha en intensivkapasitet til vanlig som tar høyde for worst case. Men jeg er ganske sikker på at det kommer en diskusjon om intensivkapasiteten ved sykehusene i etterkant av dette, sier Rønning.

Søker seg bort

Fra hele landet meldes det om helsearbeidere som søker seg bort fra sektoren. Belastningen blir for stor til at de ønsker å fortsette.

- Det er et tankekors at sykepleiere og andre søker seg bort. Vi er avhengig av attraktive arbeidsmiljøer og arbeidssteder, både for leger, sykepleiere og andre. Det viftes med noen røde flagg som det må gjøres noe med.

- Noe kan gjøres lokalt, men man må også diskutere hvilke rammebetingelser sykehusene skal ha, for å lykkes.

- At det nå kommer en sykepleierutdanning på Notodden er veldig bra.

Flere måneder i beredskap

Selv om det for tiden ikke er veldig mange pasienter innlagt på intensivavdelingen, ser Rønning for seg at sykehuset kan bli i beredskapsmodus i flere måneder framover.

- Vi har fått tydelige føringer på at vi må forvente å stå i beredskap fram til april. Så pandemien vil komme til å prege det meste av starten på 2022.

- Det som kanskje bekymrer mest er om det blir enda større press på sykehuset slik at vi må redusere ytterligere på planlagte operasjoner. Så langt har vi ikke måttet utsette operasjoner som kan gi prognosetap. Selv om utsettelse for de det gjelder kan være belastende.

- Men den dagen det eventuelt blir enda verre, som vi er bekymra for, må vi kanskje utsette operasjoner for folk som må ha operasjonen for ikke å bli dårligere. Det bekymrer meg, sier Rønning.