Budsjettforslag fra kommunedirektøren foreligger for Tinn kommune og den politiske behandling og godkjenning skal nå gjennomføres. Presentasjonen og kommentarer til budsjettforslaget skaper diskusjon og spørsmål som berører sterkt Tinns befolkning.

Den politiske behandling og godkjenning som nå skal gjennomføres stiller derfor utfordringer til politikerne, men også ansvar for å ivareta og utvikle vår kommune.

Å lytte til kommunens befolkning må også være endel av denne prosessen. Investeringsbudsjettet for perioden 23-26 tar for seg mange enkelte forslag , men er dominert av som Rjukan Arbeiderblad skriver:

Alle investeringer legges i helse, vann og kloakk

Enkeltsaker i budsjettforslaget som direkte vil ha innvirkning på kommunens innbyggere og kommunens videre plan om utvikling til en turistkommune virker på flere områder å kollidere med de flestes oppfatning.

Noen store oppgaver må kanskje vurderes, kanskje skyves i tid, men etablerte enheter som idag er idrift bør fortsatt være i drift.

På generell basis forstår vi at prioriteringer må gjennomføres, men i det store bilde må vi tenke lengre. Skal vi fortsatt bo og leve i en god kommune er flere av forslagene som de foreløpig presenteres ikke til å leve med.

Budsjettdelen som omhandler drift og opprettholdelse av tidligere investeringer ser ut å mangle. Ett eksempel slik det presenteres i RA er å nedlegge den ett år gammel ungdomsskole i Atrå for så å transportere elevene til en gammel nedslitt skole på Rjukan.

Vi er bekymret på vegne av svært mange mennesker i Tinn, ikke bare for forslaget slik det presenteres , men kanskje mer for hvordan vi har kommet dit at ett slikt forslag kan settes fram.

Vi velger kun å kommentere dette forslaget , men det er klart at flere av de andre kuttforslagene i budsjettforslaget heller ikke kan bli stående. Vi setter vår lit til den politisk behandlingen som nå pågår og venter at politikerne ser , forstår og gjør de nødvendige korrigeringen slik at at Tinn kommune kommer igjennom budsjettprosessen med et budsjett for 23-26 som de fleste forstår og kan forholde seg til.

Mvh

Hovin Grendelag, Atrå i morgo, Tessungdalen utvikling, Miland idrettslag og Austbygde utviklingslag.

Les også

Åpent brev til politikerne i Tinn