Torsdag, 18. juli hadde RA et oppslag om signalene fra kulturminneavdelingen i Telemark fylkeskommune. Der det kom fram hindringer for utviklingen av et nytt helse- og omsorgssenter ved Eldres hus.

I den forbindelse er det viktig å si:

Kommunen skal alltid gjøre sitt ytterste for å ha et godt samarbeid om vern av verdensarven.

Dette har vi erfart som f.eks. med «statuen» i Adminiparken der vi har funnet løsninger.

Kommunen vil fortsatt jobbe for å rive de ubebodde pensjonistboligene som trengs, for å få til et optimalt og samlokalisert tilbud.

Som også de aller fleste ansatte/fagfolk, eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne uttrykte gjennom høringen.

For oss er det avgjørende at vi får til en løsning i tråd med intensjonene i helse- og omsorgsplanen, som et enstemmig kommunestyret har vedtatt.

Det samme har samfunnsutvalget enstemmig vedtatt når det gjelder rivning. Det er dette mandatet vi jobber ut fra.

Vi jobber også i forhold til de signaler som både Regjering og Storting har slått fast når det gjelder samlokalisering i Stortingsmelding nr. 26, og de nasjonale forventningene til kommunal planlegging for 2019-2023, som ble vedtatt 14. mai i år.

Her skal man legge til grunn kostnadseffektivitet for å ivareta offentlige finanser, og ikke minst lokaldemokratiet.

Derfor vil vi følge opp dette i arbeidet videre slik at vi kan ivareta det som er best for brukere, ansatte og befolkningen i Tinn.