Dette stortingsvalget er viktigere enn på lenge. Etter åtte lange år med Høyre-ledet regjering må vi spørre oss; Skal politikken fortsatt utformes på en skrivepult på Høyres hus, hos First House eller hos tankesmien Civita, eller skal det igjen være vanlige arbeidsfolk som har en hånd på rattet?

Rødt mener at fagbevegelsen er den viktigste krafta i Norge i kampen mot urettferdighet og for arbeidsfolk sin økte innflytelse i både samfunns- og arbeidsliv. Det er derfor svært viktig at vi de neste årene styrker fagbevegelsens stilling. I dag har vi en regjering som styrer på en regjeringsplattform som sier at de «anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Slikt tull hører hjemme i en søppeldunk, ikke i en regjeringsplattform. Rødt vil heller arbeide for å øke organisasjonsgraden i Norge. Derfor går vi blant annet inn for fullt skattefradrag for betalt fagforeningskontingent.

Alt for mange arbeidsfolk i Norge enten det er på byggeplassen eller på sykehjemmet står med mobilen i hånda og venter på neste vakt. Slik skal vi ikke ha det i Norge i 2021. Derfor må faste ansettelser på heltid og med forutsigbar arbeidstid igjen gjøres til hovedregelen i arbeidslivet. Rødt vil lovfeste retten til heltid og snu bevisbyrden over på arbeidsgiver. Vi vil også legge fullt press bak kravet om en lovendring som reverserer og innskrenker arbeidsgivers adgang til å benytte seg av midlertidige stillinger.

En viktig årsak til dagens løsarbeid, er bemanningsbransjen sin utbredelse. Rødt vil at bemanningsselskaper må forbys og at forbudet må håndheves. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave slik det var før.

Lite gjør meg så stolt av å komme fra Telemark som den kampen for seriøsitet ved offentlige innkjøp som blant annet Fellesforbundet har gått i bresjen for her lokalt. Rødt vil innføre en «Norgesmodell» bygget på lokale eksempler, deriblant Skiensmodellen og Telemarskmodellen. En slik modell må blant annet inneholde begrensninger på antall ledd av underleverandører og krav til faste ansettelser, andel fagarbeidere og andel lærlinger.

Det trengs sterkere lut i kampen mot de useriøse aktørene i arbeidslivet vårt. Etatene som skal kontrollere arbeidslivskriminalitet, må bli tilført større ressurser og ha en enhetlig varslingstjeneste. Det trengs også strengere reaksjoner mot bakmenn for arbeidslivskriminalitet som inndragning av ulovlig profitt, mulkt og næringsforbud.

Det er ingen hemmelighet at Rødt er sterkt kritiske til EØS-avtalen. Vi vil erstatte EØS-avtalen med en bilateral handelsavtale med EU. Sammenligner man EØS-land med for eksempel Canada, så har Canada økt sin eksport til EU mest. Før det blir et politisk flertall for å melde Norge ut av EØS, må reservasjonsretten i EØS-avtalen benyttes aktivt overfor EU-direktiver som svekker fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Norske tariffavtaler og arbeidslivslover må gå foran EUs regler, noe også LO-kongressen har vedtatt. Rødt er tilhengere av å utrede alternativer til EØS-avtalen slik også Fellesforbundet har gått inn for.

Høstens valg er et viktig retningsvalg, men for Rødt handler det ikke bare om å bytte ut statsråder og statsrådsbiler. Vi må få en politikk som bekjemper de økende forskjellene, som trygger hverdagen til arbeidsfolk og som igjen gir fagbevegelsen en hånd på rattet når vi sammen skal bygge et mer rettferdig Norge. Jeg håper på din stemme for å kjempe for disse sakene og mer til om jeg skulle bli valgt fra på Stortinget fra Telemark. Valget er ditt. Godt valg!