I min tid som politiker har jeg aldri hatt noe imot leserinnlegg, debatter eller spørsmål rettet mot politikere. Mener helt klart av vi skal svare opp så godt vi kan.

Tilbake til leserinnlegget jeg skrev til Arild Standal var min intensjon å komme med forslag om at spørretimen burde brukes, da dere etterlyser klarere svar fra vår ordfører. Det var ikke et forsøk på å legge debatten dø eller stoppe å debattere viktige saker i avisa.

Min mening er at det kan være lurt å sende det åpne brevet både til eventuelt personen, politiske parti v/leder, utvalgsleder, eller kommunestyret, samtidig som spørsmålet kan sendes som et åpent brev i et f.eks leserinnlegg.

I min tid som lokalpolitiker har jeg ikke frem til nå så vidt jeg kan erindre, fått noen spørsmål direkte knyttet til meg som leder av Tinn Ap, utvalgsleder og kommunestyret representant i sykehussaken.

Som leder av Tinn Ap, har jeg svart opp leserinnlegg så godt det lar seg gjøre for å få frem Tinn Ap sitt syn i saken.

Selv har jeg ikke noe imot og bli stilt spørsmål til eller svare opp når spørsmålene blir stilt direkte til meg, som nå.

Det som kan være vanskelig er når spørsmål stiller forlanger konkrete svar, som bl.a i sykehussaken. Disse konkrete svarene er vanskelige å besvare, utfyllende nok før utredelsen ligger på bordet som vi nå har bedt om i denne saken.

Som lokalpolitiker og leder av Tinn Ap ønsker jeg debatter i både media og i kommunestyret. I slike saker er det viktig at vi debatterer saklig og har respekt for at vi har ulikt syn.

Vår visjon og ønske er at vi klarer å få til virksomhet i lokalene ved Rjukan sykehus. Som igjen kan skape vekst i form av arbeidsplasser og utvikling.

Om dette vil lykkes, vil tiden vise.

Håper dette var svar godt nok på dine spørsmål til undertegnede.

Vidar Stang