Rett etter statsbudsjettet ble lagt fram uttrykte fylkesordføreren fra Senterpartiet sin skuffelse over at noen samferdselprosjekter blir utsatt. Det gjorde han gjennom en pressemelding. Noen timner seinere kom han med en ny melding der han påpeker de postene han er fornøyd med budsjettet. Blant annet at regjeringen foreslår å styrke satsingen på bygdevekstavtaler med 15 millioner kroner, til en totalramme på 25 millioner kroner. Dette betyr at flere kommuner vil kunne delta i ordningen.


–Det er et positivt signal at regjeringen satser på bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale delene av Distrikts-Norge. Vi er et fylke med mange distriktskommuner, så dette kan få betydning for flere av kommunene i vår region, sier Riis-Johansen, som selv har vært statsråd og lagt fram statsbudsjetter.

Fornøyd med satsing på ungdommen

–Jeg er glad for at regjeringen følger opp fullføringsreformen i forslaget til statsbudsjett. Det er kjempeviktig at ungdommene våre får mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Dette krever at ungdommen fullfører videregående opplæring eller kvalifiserer seg til læreplass. For å få til dette trenger vi økt innsats og målrettede tiltak for å hindre sosial ulikhet ved at ungdommene dropper ut, sier Riis-Johansen.

Det foreslås også å øke utstyrsstipend og borteboerstipend for elever på yrkesfaglige linjer.

–Det er også gledelig at regjeringen satser på ungdommene på yrkesfag. Mange yrkesfagelever må bo på hybel for å ta videregående opplæring, og økningen i stipendene kan gi flere av ungdommene våre mulighet til å få den utdanningen de ønsker seg uavhengig av økonomi, sier Riis-Johansen.

Midlene til tiltakene er i hovedsak øremerkede, og øker fra 2022 til 2023. Det forventes at disse midlene inngår i ordinær ramme fra 2024 når ny opplæringslov er vedtatt.

Positiv til mineral-midler

Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner kroner ekstra til kartlegging av mineralressurser i Norge. Hensikten med dette er å få bedre kunnskap om mineralforekomster i landet, i forbindelse med regjeringens kommende mineralstrategi. Fylkesordføreren mener tilgangen til mineraler er helt nødvendig for å møte etterspørselen i det grønne skiftet.

–Det er et positivt signal fra regjeringen at de ser behovet for mer kunnskap om denne typen råvarer. På grunn av mineralrikdommen i Vestfold og Telemark fylke er dette veldig spennende for vår region, og kan ha betydning for områder som Fensfeltet i Nome kommune. Det vil bli nødvendig med flere midler for få nok kunnskap om mineralforekomstene både i Norge og i vårt fylke, men dette kan være en god start, sier Riis-Johansen.