Vil at Tinn skal ta i mot Moria-flyktninger

Sanja Pasovic (Sv) har sendt en appell til ordfører Steinar Bergsland om å ta i mot noen av de 13 000 som er rammet av brannen i Moria-leiren.