- Vil bidra til å forsure det ellers så gode forholdet som har vært mellom kommune og hyttefolk

Av