(Telemarksavisa)

Det er InFact som har gjennomført en intervjuundersøkelse for det som heter Lokalsamfunnsforeningen. De har spurt 1200 i Vestfold og Telemark, 600 i hver av de to valgkretsene, om hva de mener om framtiden til Vestfold og Telemark fylke.

Og tallene er ganske så klare, og tydeligere enn den meningsmålingen som ble gjort for TA i februar. Hele 65,3 prosent i Telemark ønsker å gå tilbake, mens de samme tallene for Vestfold er 59,9 prosent.

18 prosent i Telemark ønsker å beholde dagens nye fylke mens tallene for Vestfold der er 22,4 prosent.

Vil ha folkeavstemning

Meningsmålingen viser også at det er et ønske om at det blir gjennomført en folkeavstemning. 52 prosent av de spurte i fylket ønsker en folkeavstemning mens 33 prosent sier nei. Og det er en del flere i Telemark som vil ha det enn i Vestfold.

Det er også forskjeller mellom partiene. De som stemmer Frp og Senterpartiet er de som i størst grad ønsker en folkeavstemning. Mens det for folk som stemmer Høyre og Venstre er et lite flertall som sier nei til dette. Det er også i aldersgruppen 18–29 år det er størst ønske om dette, med hele 73 prosent som ønsker det.

Lang prosess

Det er imidlertid en lang prosess som skal til før det hele kan bli en realitet. Det må en ny regjering på plass. Så må det et vedtak i Stortinget om at sammenslåingen av fylkene skal oppløses. Og før det så må et flertall i de nye fylkene ønske dette. Det vet man er en realitet i Viken og i Troms og Finnmark. Der er det allerede politiske signaler om at man bør reversere ordningen.

I Vestfold og Telemark er det så langt bare Senterpartiet i Telemark som tydelig har sagt fra at man ønsker dette. Med unntak av fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fra Senterpartiet da. Som ikke ønsker å ha noen mening om spørsmålet.

Dårligere tjeneste

Det som kanskje overrasker mest er at det er 55 prosent i målingen som sier at de fylkeskommunale tjenestene har blitt dårligere. For endringene har vært minimale. 47 prosent sier også at de mener at det har vært en sentralisering av tjenestene. Og 42 prosent sier at de har mindre tillit til politikerne på fylkestinget og på Stortinget som følge av sammenslåingene.