– Skal me få det til som dei vil, vert det ei rein bukkejakt til hausten

Av

Samstundes som reinstamma er lågare ønska, kjenner Hardangervidda villreinutval presset om å sikra CWD-prøvar.