Vinje – diktaren som opna fjellet

Av

30. juli 2020 er det 150 år sidan Aasmund O. Vinje gjekk ut av tida. Her skriv forfattar Karsten Alnæs om Vinjes knytning til fjellet og hans naturssyn. Vinje var og ein pådrivar for stiftinga av Den Norske Turistforening (DNT).